menu close menu

Onze eigen gedragregels

Onze eigen gedragregels

Een klein overzicht van onze gedragregels voor onze medewerkers op de werkvloer: 

 1. Wij proberen privé en zakelijk zoveel mogelijk te scheiden. We bellen enkel als het funtioneel is;

 2. Wij parkeren voertuigen op de daarvoor bestemde plaatsen;

 3. Als vakman stellen wij ons voor aan de klant. We vertellen wat we komen uitvoeren en melden het als we weg gaan bij de klant;

 4. Wij zijn herkenbaar en representatief gekleed en hebben een verzorgd uiterlijk;

 5. Wij melden eventueel geconstateerde cq. veroorzaakte schade direct aan de klant, en aan Woonontzorgd en maken daarvan rapport op;

 6. Wij vloeken niet, onthouden ons van grof taalgebruik en spreken voorbijgangers/ bewoners niet onnodig aan;

 7. Wij roken niet op de werkplek binnen en in afgesloten ruimtes en gebruiken uiteraard geen alcohol en drugs tijdens de werktijden;

 8. Waar nodig dekken wij alles goed af;

 9. Wij dragen bij het naar beginnen gaan onze overschoenen, en gebruiken een kleed om op te werken en gereedschap op te leggen;

 10. De radio mag alleen op een geluidsniveau spelen dat acceptabel is voor de omgeving;

 11. Er mag, m.u.v. noodsituaties, niet privé gebeld worden tijdens werktijden;

 12. Wij zorgen ervoor dat er geen restafval (verpakkingsmaterialen, enz) achterblijft. 's Avonds is alles opgeruimd. Elke dag opnieuw!.

 13. In geval van binnenwerkzaamheden informeren wij u bij vertrek of en zullen wij vragen of alles naar tevredenheid is afgehandeld. Als dit niet het geval is, dan kijken we hoe we dit kunnen oplossen.

Voorgaande doen we omdat 'wij te gast zijn, wij ons als gasten gedragen omdat wij uiteindelijk ook graag geziene gasten willen blijven'.