menu close menu

Ontzorgen in- en rondom uw woning

Wij verzorgen diensten welke erop gericht zijn om u te ontzorgen in-, en rondom uw woning in de breedste zin van het woord. 

Wij gaan niet op de stoel van de zorgverlener zitten. Maar we spreken wel de taal van de zorgverlener.

Wij stellen alles in het werk om u zo lang mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving te laten wonen.

Mocht het niet anders kunnen en zou u toch uw woning moeten verlaten dan kunnen we u helpen met bijvoorbeeld een Kangoeroe-woning (moederwoning en buidelwoning). 

 

De vier zekerheden om langer thuis te wonen volgens woonontzorgd.nl - dit noemen wij 'levensbestendig wonen' - zijn:

 1. Veiligheid (van woon- en leefomgeving)

 2. Gemak (gebruiks- en bedieningsgemak)

 3. Toegankelijkheid (van woning en omgeving)

 4. Comfort (flexibilteit en aanpasbaarheid)

 

De levensbestendigheid uit zich op diverse manieren: 

 • Drempelvrij maken van ruimtes, om het valgevaar te voorkomen;

 • Aanpassen kranen, zodat u uw handen niet verbrand;

 • Sanitaire aanpassingen, voor minder valide mensen;

 • Woninguitbreiding;

 • Alarminstallatie, voor veiligheid;

 • Domotica, een systeem voor aansturen verlichting, bellen van een telefoonnummer in geval van nood, enkel door gebruik van uw stem.

 • Etc.