menu close menu

Opplussen

Opplussen

Alle woningen die al gebouwd zijn, verbeteren en aanpassen op een manier dat Zij geschikt worden om daarin langdurig te blijven wonen, ook op hoge leeftijd.

Om het Oppluslabel te kunnen mogen voeren zijn wij deelnemer bij Stichting Kenniscentrum Opplussen.Om dit label te mogen voeren zullen er een minimaal aantal werkzaamheen uitgevoerd dienen te worden.

Eisen ter verkrijging van het Oppluslabel(Voor particulieren)

 

Aan welke eisen moet worden voldaan?

Het label wordt toegekend indien aan de volgende vereisten wordt voldaan:

  • Als uit elk der vier rubrieken - toegankelijkheid, veiligheid, gebruiksgemak en woonomgeving aan tenminste 3 eisen wordt voldaan (12 eisen)

  • In ieder geval dient tenminste te worden voldaan aan de volgende eisen: Veiligheid: B.5.1 (Deuren) en B.5.2 (Dorpels = drempels))

  • Als in maximaal een enkele rubriek niet aan tenminste 3 eisen wordt voldaan, dient tenminste aan 14 eisen in totaal te worden voldaan.

Samenstelling label

Het label wordt verleend in de vorm van een gewaarmerkt certificaat, waarin is vermeld aan welke eisen de woning voldoet + een drietal zelfklevende 'opplus'-stickers.

Waarom een certificaat? Het certificaat is bedoeld als bewijsdocument dat de woning bestemd is voor duurzaam bewonen, ook voor gehandicapten. 

Een Oppluslabel aanvragen dit kan bij de door Stichting Kenniscentrum. 

 

Tips: 

  • Het is aan te bevelen vooraf met behulp van de checklist na te gaan of aan alle vereisten voor het certificaat is voldaan.

  • Houd er rekening mee dat Stichting Kennis-centrum Opplussen door steekproeven aanvragen controleert. 

  • Indien blijkt dat het aanvraagformulier niet juist werd ingevuld, zal geen certificaat worden verleend en vindt geen restitutie plaats van een reeds gedane betaling. 

 

De kosten van een certificaat zijn € 60,- (incl. BTW en verzendkosten). 

Informeer bij ons naar de mogelijkheden!. Voor meer informatie neemt u contact op 085-7500263.